10.SINIF (LİSE-2) GÜNLÜK PLAN ÖRNEKLERİ

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ
TÜRK EDEBİYATI TARİHİ
TÜRK DİLİ
EDEBİ METİNLER
DİL ve ANLATIM
KOMPOZİSYON
HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ